Όροι χρήσης

H χορογράφος και χορεύτρια Αναστασία Λύρα που δημιούργησε και συντηρεί τον ιστοχώρο www.anastasialyra.com δηλώνει ότι προσφέρει δωρεάν τις ενημερωτικές του υπηρεσίες, υπό τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο επισκέπτης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προχωρήσει σε επίσκεψη των σελίδων του, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Πηγές περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.anastasialyra.com διαμορφώθηκε από:

 • Το προσωπικό αρχείο της Αναστασία Λύρα.
 • Άρθρα από τον Τύπο. Τα άρθρα ψηφιοποιήθηκαν με ευθύνη της και –σε κάθε περίπτωση– αναφέρεται ρητά η πηγή τους, οι συγγραφείς τους και οι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.
 • Βιογραφικές πληροφορίες συνεργατών της  οι οποίες έχουν συλλεχθεί είτε με προσωπική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους είτε –όπου αυτό δεν ήταν δυνατό– από άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα βιογραφικά σημειώματα έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του ιστοχώρου.
  • Άλλες πηγές, κυρίως από το internet, οι οποίες και αναφέρονται ρητά.

  Λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου, ενδέχεται κάποιες πηγές να έχουν παραβλεφθεί. Στην περίπτωση που κάποια πηγή (φορέας ή ιδιώτης) θεωρήσει ότι σε κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο κλπ) η πληροφορία της πηγής είναι ελλιπής ή όχι ακριβής, παρακαλούμε να επικοινωνήσει, για την αποκατάστασή της.

  Σημειώνουμε πάντως, ότι στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών που διαμορφώθηκαν σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, η ανταλλαγή των υλικών είναι κοινή πρακτική αποδεκτή διεθνώς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή τους. Επιπλέον, κάποιες πηγές δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται συνεχώς, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στον επισκέπτη του ιστοχώρου.

  Πνευματικά δικαιώματα

  Το σύνολο του ιστοχώρου (μορφή, περιεχόμενο και λειτουργίες) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που η πρόσβαση και χρήση του διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

  Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοχώρου και αποτελεί κατοχυρωμένο προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον παρόντα ιστοχώρο.

  Σε κάθε περίπτωση που κάποια πηγή (φορέας ή ιδιώτης) θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο κλπ) συνιστά ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του ιστοχώρου και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά ή με fax ή ταχυδρομικά και ο διαχειριστής του ιστοχώρου θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

  Θεωρούμε αυτονόητο ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ελάχιστη αναγκαία προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής καθώς και η σχετική ενημέρωσή του διαχειριστή με την ακριβή δικτυακή διεύθυνση όπου αυτό χρησιμοποιήθηκε.

  Όροι χρήσης

  Ο επισκέπτης του ιστοχώρου  οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου.

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της –ηλεκτρονικής ή άλλης– αλληλογραφίας και εξασφαλίζεται το απόρρητο του περιεχομένου τους.

  Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

  Η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου υπόκεινται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών

  Οι βιογραφικές πληροφορίες των συνεργατών της Αναστασίασ Λύρα παρουσιάζονται στις σελίδες του ιστοχώρου για λόγους προβολής του καλλιτεχνικού τους έργου και πληρότητας των πληροφοριών του ιστοχώρου.

  Έχουν συλλεχθεί είτε με προσωπική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, είτε από το αρχείο της χορογράφου, είτε από άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα βιογραφικά σημειώματα έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ιστοχώρου.

  Στην περίπτωση που συνεργάτης θεωρήσει ότι κάποια ή κάποιες αναγραφόμενες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή είναι ελλιπείς ή αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί την παρουσίαση τους στον ιστοχώρο, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσει και ο διαχειριστής του ιστοχώρου θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

  Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

  Ο ιστοχώρος www.anastasialyra.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοχώρων και σελίδων κοινωνικών δικτύων στα οποία παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlink). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοχώρους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

  Share this post

  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn